Bursa Çocuk Akademisi “Akademiden uygulamaya uzanan yol” sloganıyla 18 Temmuz 2018 günü faaliyete başlamıştır. Kurumumuz bünyesinde özel eğitim anaokulu ve bireysel eğitim danışmanlığı yürütülmektedir. Amacımız 0-14 yaş arası özel gereksinimli bireylere nitelikli özel eğitim hizmeti sağlamaktır. Bu amaç bizi etkililiği kanıtlanmış uygulamaları laboratuvar ortamından çıkartıp uygulama ortamına aktarmaya götürmüştür. Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nden akademisyenlerin rehberliğinde bir yola çıktık.

Özel eğitimin ilkelerinden biri eğitime erken başlanmasıdır. Bu nedenle kapsamlı değerlendirme, 0-3 yaş grubundaki çocuklarımıza destek eğitim hizmetleri sunma ve 3-6 yaş çocuklarımıza okul öncesi eğitim ve bireysel eğitim sunma birinci önceliğimizdir. 7-14 yaş arası çocuklarımıza da bireysel eğitim desteği sunmaktayız.

Bir çocuğun eğitiminde aileler önemli bir yere sahiptir. Aile eğitim seminerleri ve ailelere danışmanlık hizmetleri de kurumumuz bünyesinde sağlanan hizmetler arasındadır.
İlkeli eğitim anlayışımızla “AKADEMİDEN UYGULAMAYA UZANAN YOL”da Bursa Çocuk Akademisi olarak yerimizi aldık.

Vizyonumuz özel gereksinimli bireylerin erken eğitime ulaşmalarını sağlamaktır. Eğitim programlarımızın oluşturulmasında hedeflediğimiz nokta çocukların yetişkinlikte tam bağımsız bireyler olabilmeleridir. Kurumumuz etkililiği bilimsel araştırmalarla ortaya konmuş uygulamaların eğitim ortamlarında doğru şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.

Özel eğitim kaynak kullanımı gerektiren uzun bir süreçtir. Bu nedenle zamanın etkili ve verimli kullanılması gerekir. Ayrıca bazı becerilerin kazanılmasında kaçırılmaması gereken önemli kilometre taşları vardır. Kurumumuzda çocuklarımızın gereksinim duyduğu desteklerin doğru şekilde analiz edilmesi ve uygulanması hedeflenmektedir. Bu genel amaç çerçevesinde misyonumuz:

 • Akademisyenlerle iş birliği içinde çalışma
 • Aile Eğitim Seminerleri ve Aile Danışmanlığı ile gerekli bilgi ve destekleri sağlama
 • Ailenin çocuğun gelişimine tam katılımını sağlama
 • Çok yönlü eğitsel değerlendirme yapma
 • Kapsamlı Bireysel Eğitim Planı hazırlama
 • Doğru zamanda doğru amaçlar hedefleme ve doğru öğretim yöntemlerini uygulama
 • Öğretim etkinliklerini planlı ve programlı bir şekilde yürütme
 • Toplumsal uyum becerilerini öğretimin merkezine koyma

Kaynaştırma için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma

 • Önceliğimiz çocuklarımızdır. Çocuklarımızın yararına olmayan hiçbir etkinliğe kurumumuzda yer verilemez.
 • Zamanın etkili ve verimli kullanılması esastır.
 • Özel eğitim uygulamaları alanında uzman akademisyenler tarafından yürütülmelidir.
 • Okulumuzun bünyesinde özel eğitim alanında bilgisi ve deneyimi olan öğretmenler yer alır.
 • Ailelerimiz en büyük paydaşımızdır. Eğitimlerimizde aile işbirliği ön plandadır.
 • Çocuk gelişimi bir bütündür. Çocuklarımızın bilişsel gelişiminin yanı sıra psikolojik sağlıkları ve fiziksel sağlıklarını desteklemek de görev ve sorumluluklarımız arasındadır.
 • Sağlıklı beslenme ve hijyen okul öncesi eğitiminin bir parçasıdır.
 • Çocuklarımızın gerek fiziksel gerek bilişsel gelişiminde spor aktiviteleri önemli bir yere sahiptir.
 • Müzik ve drama çalışmaları gelişimde destekleyici bir role sahiptir.

EKİBİMİZ

   Bursa Çocuk Akademisi olarak ekibimizde özel eğitim öğretmeni, işitme engelliler öğretmeni, çocuk gelişimi ve eğitimci, dil ve konuşma terapisti, psikolog ve özel eğitim uzmanları bulunmaktadır. Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ile işbirliği içinde çalışmaktayız. Uygulama deneyimine sahip alanında uzman akademisyenlerimiz eğitim danışmanlığı ve eğitim planlarının yürütülmesi konusunda yol göstericimiz olarak bünyemizde yer almaktadır.   

Akademisyen Danışmanlarımız

(Uludağ Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, Öğretim Üyeleri )

Dr. Öğretim Üyesi Bilgehan EREN
Dr. Öğretim Üyesi Ceyda TURHAN
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KURT
Dr. Oya ARSLAN
Dr. Öğretim Üyesi Özlem TOPER
Özel Eğitim Uzmanı Şerife GEZER

İDARİ KADROMUZ

Kurucu Müdür

Hüsamettin DEMİRDAĞLI

hdemirdagli@bursacocukakademisi.com

Okul Müdürü

Hazal ÖNDER

EĞİTİM KADROMUZ

Hazal Önder (Özel Eğitim Öğretmeni)

Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü

Betül KURTOĞLU (Özel Eğitim Öğretmeni)

2014-2018 Lisans Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü

Cihan KAVA (Beden Eğitimi Öğr.)
Lisans Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümü
İzlem Cankurt
Ön Lisans Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Dilek EROĞLU
Önlisans Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Dilek Set

Lisans Anadolu Üniversitesi