EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Akademiden uygulamaya uzanan yol”da sağladığımız hizmetler arasında eğitim danışmanlığı da yer almaktadır. Eğitim danışmanlığı, hem bireye hem de aileye sağlanan destekleri kapsamaktadır.
Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üy. Mustafa Kurt Dr. Öğr. Üy. Özlem TOPER,Dr. Öğr. Üy. Ceyda TURHAN,Dr. Öğr. Üy. Bilgehan EREN,Dr. Oya ARSLAN ARMUTÇU, Ar.Gör Şerife GEZER DEMİRDAĞLI ,danışmanlığında alan mezunu özel eğitim öğretmenlerinin gerçekleştirdiği uygulamalarla, akademik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere hizmet vermeyi amaçlamaktadır

Danışmanlık Merkezimizde Sağlanan Hizmetler

İlk Değerlendirme: Çocuğunuzun özel eğitimie gereksinimi olup olmadığının değerlendirilmesi

Eğitsel Değerlendirme: Çocuğunuz için kapsamlı BEP (Bireysel Eğitim Planı) hazırlanması

Danışmanlık Merkezimizde Uygulanan Bataryalar:
DENVER 2 (Gelişimsel Tarama Testi)

GOBDÖ-2-TV  (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği)

WISC-4 (Zeka Testi)

ODKL (Otizm Davranış Kontrol Listesi)

GEÇDA (Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı)

ERKEN EĞİTİM

Özel eğitimin ilkelerinden bir tanesi eğitime erken başlanmasıdır. Erken eğitimle pek çok davranışsal ve gelişimsel sorunun önüne geçilebilmektedir. Erken eğitim, çocuğunuzun tanı aldığı veya risk grubunda olduğunu fark ettiğiniz anda başlar.

0-3 yaş aralığındaki çocuğunuzun özel desteğe gereksinimi olduğunu düşünüyorsanız sizi kurumumuza bekleriz.

Erken eğitim hizmetleri kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar:

Değerlendirme: Çocuğunuzun gelişiminin takip edilmesi ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi

amaçlanır.

Bilişsel gelişimin desteklenmesi: Çevresel uyaranları arttırarak çocuğunuzun bilişsel gelişimini

destekleyici etkinlikler planlanır ve uygulanır

Dil gelişiminin desteklenmesi: Alıcı dil ve ifade edici dil gelişimini destekleyici etkinlikler planlanır

ve uygulanır.

Sosyal becerilerin desteklenmesi: Çevre ile etkileşimde bulunma ve iletişim becerilerini destekleyici

etkinlikler planlanır ve uygulanır.

Temel Öz bakım becerileri / Tuvalet eğitimi: Yaşına uygun öz bakım becerilerinin öğrenilmesi ve kullanılmasını amaçlar. Çocuğunuz tuvalet eğitimi için uygun gelişim düzeyine geldiğinde tuvalet eğitimi gerçekleştirilir.

Davranış Yönetimi: Yaşına ve gelişim düzeyine uygun davranışlar kazanması; uygun olmayan davranışların azaltılması ve ortadan kaldırılması hedeflenir.

Ortak dikkat: Özellikle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sıklıkla görülen ortak dikkat/ortak ilgi eksikliği hedef alınır. Ortak dikkati destekleyici etkinlikler planlanır ve uygulanır.

Oyun becerileri ve oyun temelli öğrenme: Oyun becerilerinin öğretimi ve oyun oynama etkinlikleri desteklenir. Ayrıca öğretimi hedeflenen beceriler oyun temelli öğretim yaklaşımı ile ele alınır. Bireysel oyun öğretimi ve oyun etkinliklerinin yanı sıra hafta sonları düzenlenen OYUN GRUPLARI ile de çocuklarımızın gelişimini destekliyoruz.

AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile Eğitim Seminerleri: Ücretsiz seminerlerimize katılmak için takipte kalın.

Bireysel Aile Danışmanlığı: Danışman akademisyenlerimiz, bire bir görüşme yaparak ailelerin bireysel sorunlarına çözüm önerileri sunmaktadır Grup

Aile Danışmanlığı: Danışman akademisyenlerimiz, önceden belirlenmiş bir konuda aileleri grup toplantısında bilgilendirmekte, bilgilendirmenin ardından ailelerle bire bir görüşme yaparak ilgili konuda çözüm önerileri sunmaktadır.

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Merkezimizde problem davranışlarla baş etmede;

  • Sorunun kökenine inme
  • Problem davranışları azaltma ve
  • Uygun davranışları arttırmaya

yönelik planlı çalışmalar yürütülmektedir.

EVDE DESTEK EĞİTİMİ

Danışmanlık Merkezimizde sunulan bireysel eğitim kapsamında çalışma alanlarımız:

  • Okula devam eden öğrencilerin akademik yönden desteklenmesi
  • Özel gereksinimli çocukların sosyal yeterliliklerinin arttırılması
  • Davranış yönetimi

BİREYSEL EĞİTİM

Danışmanlık Merkezimizde sunulan bireysel eğitim kapsamında çalışma alanlarımız:

  • Okula devam eden öğrencilerin akademik yönden desteklenmesi
  • Özel gereksinimli çocukların sosyal yeterliliklerinin arttırılması
  • Davranış yönetimi