OÇİDEP

Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı) Semineri

OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı) 2006 yılından bu yana eve ya da kuruma dayalı olarak yürütülmekte olan bir erken ve yoğun davranışsal eğitim programıdır.

Seminerde görev alan uzmanlar:

Prof. Dr. Onur Kurt, Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Burcu Ülke Kürkçüoğlu, Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi

BÖLÜM I: GİRİŞ: OÇİDEP’İN ÖZELLİKLERİ VE YÜRÜTÜLMESİ

OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı), Lovaas (2003) tarafından geliştirilen program temel alınarak hazırlanan bir erken ve yoğun davranışsal eğitim (EYDE) programıdır. OÇİDEP, 2006 yılından bu yana sınırlı sayıda çocukla yürütülmekte ve bu uygulamaların etkileri sistematik süreçlerle izlenmektedir.

Seminerin Giriş bölümünde aşağıdaki konu başlıkları yer alacaktır:

 • EYDE programlarının etkilerine ilişkin bilimsel dayanaklar
 • EYDE programlarının temelini oluşturan uygulamalı davranış analizi disiplini
 • Ayrık denemelerle öğretimin ve yanlışsız öğretimin özellikleri
 • OÇİDEP’in kapsamı
 • OÇİDEP’in yürütülmesi
 • OÇİDEP öğretim oturumlarının düzenlenmesi
 • Sorunlarla başa çıkma

BÖLÜM II: EŞLEME VE SINIFLAMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Eşleme ve sınıflama becerilerinin edinimi, kavram öğrenmeye zemin hazırlamaktadır. Çocuğa belli nesnelerin adını ya da belli nesneleri isteme becerisini öğretmeden önce, bu nesneleri eşlemek ve sınıflamak öğretilmelidir. OÇİDEP programında eşleme becerilerinin tümünde ölçütü karşılayan çocuklarda sınıflama becerilerinin öğretimine geçilmektedir.

OÇİDEP programında temel eşleme ve sınıflama becerilerinin kazandırılmasına yönelik çok aşamalı bir süreç yer almaktadır.

Eşleme becerilerinin öğretimi aşamaları:

 • Eş üç boyutlu nesneleri eşleme
 • Eş iki boyutlu nesneleri eşleme
 • Renk ve şekil eşleme
 • Üç boyutlu nesnelerle iki boyutlu temsillerini eşleme
 • Aynı sınıftan eş olmayan nesneleri eşleme
 • Üç boyutlu nesnelerle eş olmayan iki boyutlu temsillerini eşleme

Sınıflama becerilerinin öğretimi şu aşamaları:

 • Sınıfa göre eşleme
 • Eş olan üç boyutlu ve iki boyutlu nesneleri ayırma
 • Eş olmayan üç boyutlu ve iki boyutlu nesneleri ayırma
 • Üç boyutlu ve iki boyutlu nesneleri sınıfa göre ayırma,

Seminerin bu bölümünde yukarıda sıralanan her bir aşamaya ilişkin olarak, video görüntüleri eşliğinde, uygulamaya dönük bilgiler aktarılacaktır.

BÖLÜM III:TEMEL TAKLİT BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Otizmin en önemli özellikleri arasında yer alan sosyal ve iletişimsel yetersizlikler büyük ölçüde başkalarının davranışlarını örnek alamamaktan, taklit edememekten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, otistik özellik gösteren çocuklara taklit becerilerinin kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

OÇİDEP programında temel taklit becerilerinin kazandırılmasına yönelik olarak dört aşama yer almaktadır:

 • Nesnelerle yapılan büyük kas becerilerinin taklidi
 • Nesne kullanmaksızın yapılan büyük kas becerilerinin taklidi
 • Küçük kas becerilerinin taklidi
 • Yüz hareketlerinin taklidi

OÇİDEP’e yeni başlayan çocuklarda, herhangi bir önkoşul aranmaksızın, nesneli büyük kas taklidi üzerinde çalışılmaya başlanmaktadır. Bu becerileri edinen ve genelleyen çocuklara sırasıyla nesnesiz büyük kas ve küçük kas taklidi öğretilmektedir. Daha sonra, alıcı dil becerilerinde de belirli bir ilerleme gözlendikten sonra yüz hareketlerinin taklidi üzerinde çalışılmaktadır.

Seminerin bu bölümünde, yukarıda belirtilen her bir aşamaya ilişkin olarak, video görüntüleri eşliğinde, uygulamaya dönük bilgiler aktarılacaktır.

BÖLÜM IV:TEMEL OYUN BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Otistik özellik gösteren bireyler için en önemli sorunlardan biri, akranlarının oynadığı oyunlara benzer oyunlar oynayamamaktır. Dolayısıyla, otistik çocuklara oyun becerilerinin öğretimi en öncelikli hedefler arasında yer almalıdır. OÇİDEP programında temel taklit, eşleme ve alıcı dil becerilerinde belli bir ilerleme kaydedilmesiyle birlikte, oyun becerileri üzerinde çalışılmaya başlanmaktadır.

OÇİDEP programında yer alan temel oyun becerileri şunlardır:

 • Yap-boz yapma
 • Şekil kutusuyla oynama
 • Arabayla oynama
 • Bebekle oynama
 • Top oynama
 • Sofra hazırlamaca oynama

Seminerin bu bölümünde her bir oyun becerisine ilişkin uygulamaya dönük bilgilerin yanı sıra uygulamaların nasıl gerçekleştirildiğini gösteren video görüntüleri sunulacaktır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.