NEDEN BURSA ÇOCUK AKADEMİSİ?

Bursa Çocuk Akademisi olarak özel eğitimde “Akademiden uygulamaya uzanan yol” sloganıyla yola çıktık. Özel eğitim, gelişimsel yönden farklılıkları olan çocuklar için hayati önem taşıyan bir alan. Özellikle erken yaşlarda doğru müdahalelerin “hayat kurtardığını” söylersek abartmış olmayız. Bu nedenle özel eğitim, özellikle de erken dönemde özel eğitim alanında uzman kişiler tarafından verilmelidir.
Bu düşünceyle bir araya geldik ve bir proje hayal ettik. Önceliğimiz nitelikli özel eğitim sunmak idi. Nasıl bir yapı oluşturacağımıza karar verme sürecinde bir özel eğitim anaokulu fikri ortaya çıktı.
Böylece çocuklarımızı en hızlı şekilde kaynaştırma uygulamasına hazırlamayı amaç edinen bir eğitim hizmeti sunmaya karar verdik. Bununla birlikte okula devam eden ve desteğe gereksinim duyan 7 yaş üstü öğrencilerimize de bireysel destek eğitimi sunmayı düşündük.
Burası bir Özel Eğitim Anaokulu” ve Bireysel Eğitim Danışmanlığı” merkezi. Amacımız akademi dünyasından çıkan uygulamaları aktif eğitime aktarmak.  Felsefemiz dört temel üzerine dayanıyor:

AKADEMİDEN UYGULAMAYA UZANAN YOL

Özel eğitimde etkililiği araştırmalarla kanıtlanmış pek çok öğretim yöntemi var. Bilimsel çalışmalarda bu yöntemlerin uygulama güvenirliği konusunda maksimum hassasiyet gösterilir. Uygulama güvenirliği derken, bir yöntemin planlandığı şekline bire bir uyarak eğitim yürütmeyi kastediyoruz. Bir yemek tarifi düşünün. 10 gr tuz eklenmesi gerekiyorsa 15 gr eklediğinizde tarifi bozmuş olursunuz. Ya da malzemeleri hangi sırada koymanız gerekiyorsa o sırada koymalısınız. Yerlerini değiştirirseniz uygulama güvenirliğini bozmuş olursunuz. Sorun şu ki, bizim alandaki yöntemler çok hassas planlamalarla bugünkü halini almıştır. Eğer söz konusu yöntemin işe yaramasını istiyorsak bu tarife bire bir uymamız gerekir. Ancak okullarda ve sınıflarda bu çok az üzerinde durulan bir konudur. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi özel eğitim öğretmenliğinden mezun olmamış pek çok alan dışı öğretmenin özel eğitim okullarında çalışması. İkinci neden ise alan mezunu öğretmenlerin bile, bu konuları gayet iyi bildikleri halde gittikleri kurumda oturmuş kurumsal bir yapı ve denetim mekanizması olmadığı için söz konusu yöntemleri hassasiyetle uygulamıyor olmaları. İşte bizim birincil amacımız bu yöntemlerin olması gerektiği gibi uygulanmasını sağlamak. Bunun için de baştan kurumsal bir yapı inşa ettik. Bu yapı içerisinde, akademik çalışma disiplinine uymayan hiçbir öğretmenin kurum bünyesinde çalışamayacağını birincil ilke olarak edindik.

    Bu amaçla Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ile işbirliği yaptık. Alanında uzman akademisyenlerin danışmanlığında çalışmalarımıza yürütüyoruz.

ÖZEL EĞİTİMDE EĞİTİME ERKEN BAŞLAMAK ESASTIR

Yapılan çalışmalar bireyin tüm yaşamını belirleyecek temel bilgi ve becerilerin 0-6 yaş arasında öğrenildiğini, bundan sonraki kazanımların sadece o temel üzerine şekillendiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle öncelikle 0-6 yaşı hedefleyen bir yapı oluşturduk.

Ülkemizde normal gelişen çocukların her yönden desteklenmesini hedefleyen pek çok özel anaokulu ve kreş bulunmakta. Tam gün eğitim hizmeti sunan bu kurumlar aynı zamanda çalışan annelerin sağlıklı bir biçimde işlerine devam edebilmesini de sağlamaktadır. Bu kreşler, zaman zaman kaynaştırma (özel eğitim gerektiren çocuğun normal gelişen akranlarıyla birlikte eğitim alması) uygulamaları da yapıyorlar. ANCAK hem sayıları çok az hem de yapılan iş kaynaştırmanın amacına hizmet etmiyor. Çünkü kaynaştırma eğitimi de özel eğitimin bir parçası olup sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi gereken bir eğitim türü. Bu okullar çoğu zaman kaynaştırma konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmuyorlar. Kreş ve anaokullarının bünyesinde bir özel eğitim uzmanı bulunmuyor. Bu nedenle doğru adımlar atılmıyor ve çocuk kaynaştırmadan fayda sağlamak yerine zarar bile görebiliyor.

Çocuğun  gördüğü en büyük zarar, öğrenmenin en aktif ve hızlı olduğu dönemde ihtiyacı olan gerçek eğitimi alamaması.

Kaynaştırmayı çok ama çok önemsiyoruz. Ancak bir çocuğun kaynaştırmadan maksimum fayda sağlayabilmesi için hem bir takım temel becerilere sahip olması gerekir hem de kaynaştırma uygulamalarının doğru yürütülmesi gerekir. Çocuğumuz bu temel becerileri ancak nitelikli bir özel eğitim kurumunda kazanabilir. Kaynaştırmaya hazır hale gelen çocuğumuzu normal gelişim gösteren çocukların gittiği bir anaokuluna yerleştirdiğimizde onu tek başına bırakmıyoruz. Gittiği kurumla işbirliği içinde olup kaynaştırma uygulaması konusunda yol gösterici oluyoruz.

DEĞERLENDİRME EĞİTİMİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.​

“Değerlendirme”yi başlı başına bir eğitim hizmeti olarak görüyoruz. Değerlendirme neden önemli? Öncelikle doğru tanılama için önemli. Özellikle 0-6 yaş çocuklardaki gelişimsel problemleri fark etmek kolay olmamaktadır. Aileler eğer şanslıysa erken fark eder ve şans eseri doğru uzmana giderlerse çocuk erken eğitim hizmetlerinden yararlanabilir. Doğru eğitimin ilk adımı doğru değerlendirmedir. Eğer doğru teşhisi koyamazsanız gereksiz, yorucu ve masraflı pek çok tedavi sürecinden geçersiniz.

Ayrıca eğitim hedeflerinin doğru belirlenmesi açısından değerlendirme önemli. Kapsamlı bir bireysel eğitim planında çocuğunuzun yetişkin dönemlerde sahip olması gereken becerilerin ilk adımları yer almalıdır. Çocuk gelişiminde zamana karşı yarışıyoruz. Erken dönemde kazanılmayan her beceri, çocuğun yaşamındaki bir sonraki döneme kayıp olarak yansıyor.

Çocuklarımızın eğitim ortamlarında geçirdikleri süreler kısıtlı. Bu sürelerin en etkili ve verimli bir biçimde kullanılması için doğru hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere doğru yaklaşım ve yöntemlerle gidilmesi gerekir. Bir çocuk eğitim ortamına girdiği anda gerçekleştirilecek tüm etkinlikler önceden planlanmış olmalıdır. Planlı ve programlı bir yol haritasıyla zaman kayıpları en aza indirilebilir. Böylece çocuğunuz eğitimde geçirdiği süreden maksimum fayda sağlayabilir. İyi bir planlamanın ön koşulu değerlendirmedir.

Çocuğunuz hangi eğitim kurumuna devam ediyor olursa olsun uzmanlarımız tarafından değerlendirilir ve eğitim gereksinimleri belirlenir. Bu eğitim gereksinimlerinin nasıl karşılanacağı konusunda aileler için yol haritası hazırlanır.

AİLELER EĞİTİMDE YER ALMALIDIR.

Çocukların eğitiminde üç temel bileşen olduğunu düşünüyoruz. Okul-aile ve çocuk. Çocuklarımızın en doğru eğitimi okul aile işbirliği içerisinde alabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle ailelerimizin doğru bilgilere sahip olabilmeleri için sürekli “Aile Eğitim Seminerleri” düzenlemeyi planladık.

Bireysel sorunlarınıza yönelik çözüm önerileri bulmanıza yardımcı olmak için alanında uzman kişiler tarafından sağlanacak “Bireysel Aile Danışmanlığı” hizmeti sunuyoruz.

Belirli bir konudaki sorunlarınıza yönelik çözüm önerileri için yine alanında uzman kişiler tarafından “Grup Aile Danışmanlığı” hizmeti planladık.

Çocuklarınızla ilgili çözemediğiniz ve uzman görüşüne ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Ailelerin eğitimde yer almalarını zorunlu kılan bir başka durum da davranış problemleri. Problem davranışlarla baş etmek başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Uzmanlarımız çocuğunuzla gerçekleştirilecek bire bir eğitimlerle bu davranışların üstesinden gelmekte ve kazanılan becerilerin hayatın tüm alanlarına genellenmesinde danışmanlık yapmaktadır. Davranış problemlerinin kalıcı olarak çözülmesinde aileler sürecin doğrudan parçası olmalıdır. Okul ortamında öğrenilen uygun davranışları çocuğun tüm hayatına aktarmanın tek yolu ailelerdir.

BÇA’da Eğitim Yaklaşımı

Bursa Çocuk Akademisinde davranışsal yaklaşım ve etkileşimsel yaklaşım bir arada kullanılmaktadır. Bireysel eğitim seanslarında davranışsal eğitim ön plana çıkmaktayken büyük grup eğitimi, hikaye saati, oyun saati, beden eğitimi saati, müzik saati ve toplumsal alanlarda etkileşimsel yaklaşımlar temel alınmaktadır. Okulumuzda iki temel hedef belirlenmiştir: Bunlardan ilki çocuklarımızın gelişim yaşına göre sahip olması gereken becerileri edinmesi ikincisi ise edindikleri ve sahip oldukları becerileri bağlama uygun kullanmalarının sağlanmasıdır. Genelleme, eğitim sürecimizin doğal bir parçasıdır.

Okulumuz, günde 8 saat ve 5 tam gün hizmet vermektedir. Böylece çocuklarımız haftada 40 saat eğitime erişebilirler.

BÇA’da EYDE

 

Bursa Çocuk Akademisi’nde anaokulu programına kayıt olan her çocuğumuza, gereksinimleri doğrultusunda EYDE hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca anaokuluna devam etmeyen çocuklarımız da sadece EYDE hizmeti alabilirler

Anaokulu ve EYDE

  Özel eğitim anaokulu sürecinde, eğitime yeni başlayan ğrencilerimiz aşama aşama sınıflara dahil olurlar.

Bireysel Eğitim:

Yoğun problem davranış sergileyen çocuklarımızla öncelikle olumlu davranış kazandırmaya yönelik bireysel eğitim seansları tamamlanır. Daha sonra anaokulu sınıflarına dahil olurlar.

Okulumuzda üç düzey sınıf bulunmaktadır:

Düzey 1: Eğitim sürecine yeni dahil olan ve temel becerileri henüz kazanmamış olan çocuklarımız yoğun davranışsal eğitim planı (EYDE) alırlar. Düzey 1’de yer alan çocuklarımız, eğitim sürecinin önemi bir kısmında bireysel eğitim seansları ile temel becerileri kazanmaya yönelik çalışma yaparlar. Ayrıca küçük grup ve büyük grup etkinliklerinde de yer alırlar

Düzey 2: EYDE programını tamamlayan ve temel becerileri edinen çocuklarımız zamanlarının büyük kısmında büyük grup etkinliklerinde eğitimlerine devam ederler. Ayrıca bireysel eğitim seanslarını almaya da devam ederler. Düzey 2’de yer alan çocuklarımızda gelişim yaşının gerektirdiği öğretimsel becerilerin yanı sıra, grup içinde öğrenme, sıra alma, beslenme saatinde kurallara uyma gibi toplumsal hayata uyum için gerekli beceriler hedeflenmektedir.

Düzey 3:Düzey 2’de hedeflenen becerileri tamamlayan çocuklarımız yarı zamanlı kaynaştırmanın uygulandığı Düzey 3 programına katılırlar. Eğitimde geçirdiği sürenin yarısını özel eğitim anaokulunda yarısını ise gelişimsel farklılığı olmayan akranları ile bir arada olabileceği bir anaokulunda geçirirler. Anaokulu ve özel eğitim okulu arasında sürekli bir iletişim ve işbirliği sağlanır.

 

   Okulumuza başvuran bir çocuk, 2 hafta boyunca izlenir ve değerlendirilir. Bu sürede okula başlamaya ilişkin geçiş etkinliklerine yer verilir. 3. Hafta, hangi programdan yararlanması gerektiği uzmanların değerlendirmelerine göre belirlenir ve bireysel eğitim planı oluşturulur. Öğretim süresince çocuklarımızı sürekli izler ve haftalık değerlendirme yaparız. Bireysel eğitim planları 3 aylık süreler için oluşturulur ve her 3 ayda bir ailelerin katılımıyla rutin ilerleme toplantısı düzenlenir. İhtiyaç halinde 3 aylık süre beklenmeden de ilerleme toplantısı yapılabilir.

   Öğretimsel hedeflerin yanı sıra beslenme, tuvalet ve uyku süreçlerine ilişkin de aile eğitimi ve danışmanlığı sağlanmaktadır.

BÇA bünyesinde sağlanan eğitim hizmetinin temel amacı, çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu en uygun eğitime en hızlı ve verimli şekilde ulaşmasını sağlamaktır.

BİZE NE ZAMAN VE NEDEN BAŞVURMALISINIZ?

  • 0-3 yaş arası çocuğunuzun gelişimi ile ilgili endişeleriniz varsa bize başvurabilirsiniz. Riskli durumlara erken müdahale etmek, ileride ortaya çıkacak problem bir durumu önleyebilir.
  • Çocuğunuz 3-6 yaş arasında gelişimsel farklılığa sahip bir çocuksa bize başvurabilirsiniz. Temel becerileri edineceği anaokulu programımız süresince çocuğunuzu birlikte izler ve değerlendirerek adım adım kaynaştırmaya hazırlanabiliriz.
  • Çocuğunuz kendisine veya çevresine zarar veren, toplumsal hayata katılmanıza engel olan, sosyal beceri geliştirmesi ve arkadaş edinmesini zorlaştıran bir takım problem davranışlar sergiliyorsa bize başvurmalısınız. Uygulamalı Davranış Analizi ilkeleri ile davranış değiştirme yöntemleri, akademisyen uzmanlarımızın süpervizörlüğünde, deneyimli özel eğitim öğretmenlerimiz tarafından başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
  • Çocuğunuz beslenme ile ilgili sorunlar yaşıyorsa bize başvurabilirsiniz. Besin çeşitliliğini arttırma, püreden katı gıdaya geçme, çatal ve kaşık kullanarak yemek yeme ve toplum içinde yemek yeme becerileri sistematik ve davranışsal bir programla kazandırılmaktadır.
  • Çocuğunuz tuvalet eğitimi için fizyolojik olarak hazır olmasına rağmen henüz bu becerileri kazanmamışsa bize başvurabilirsiniz. Aile danışmanlığı yolu ile çocuğunuzun etkili ve sancısız bir şekilde bu dönemi atlatmasına yardımcı olabiliriz.
  • Çocuğunuzun gece uykusu ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız bize başvurabilirsiniz. Kendi yatağında uyuma ve kendi kendine uykuya dalma süreçlerinde aile danışmanlığı yolu ile size ve çocuğunuza yardımcı olabiliriz.
  • Çocuğunuz 7 yaşından büyükse ve özel eğitim desteğine ihtiyaç duyuyorsa akademisyen uzmanlarımızın danışmanlığında ihtiyacı olan destekleri sağlayabiliriz.
  • Çocuğunuz ilkokula gidiyor ve akademik becerilerde sorun yaşıyorsa bize başvurabilirsiniz. Uzman akademisyenlerimizin rehberleğinde çocuğunuzun ihtiyaçlarını belirler ve gerekli destekleri sağlayabiliriz.


Bütün etkinliklerimizde kaynaştırmaya hazırlık becerileri desteklenir.

Temel öz bakım becerileri eğitim programımızda önemli bir yere sahiptir.

Etkinlik temelli öğretim yaklaşımını temel alan bir sisteme sahibiz.

Okul öncesi etkinlikleri, akademisyen danışmanlarımızın süpervizörlüğünde yürütülür.

SON SÖZ:

 Erken eğitim hayat kurtarır. Bu tüm çocuklar için geçerli olmakla birlikte özel eğitim için bir zorunluluktur. Uzmanı olduğumuz konularda yıllarca edindiğimiz bilgileri aktif olarak iyi bir şeye dönüştürmek istiyoruz. Siz bizim uzmanlığımızı hissedeceğimiz vakalar olun, biz de sizin ihtiyacınız olan o “doğru kişiler” olalım.

BURSA ÇOCUK AKADEMİSİ EKİBİ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.